Presentation av designstrategi för Storebro Royal Cruisers

juni 14, 2007

Magisterprojektet 'Cruise', den resulterande varumärkesstrategin och designkonceptet har presenterats för Viamaregruppens ledning och CEO Hans Mellström.

Förslaget till varumärkesstrategi och konceptbåten ’Cruise’ presenterades också två gånger för olika delar av Storebros och Nimbusgruppens ledning, och senare för hela personalen vid Viamaregruppens huvudkontor i samband med en kick-off. Martin Sjömans projekt blev upphov till en livlig diskussion kring varumärket Storebro, företagets vision och historiska arv. ladda ned en presentation av projektet Designstrategi Storebro Royal Cruisers (pdf).