Magisterprojekt för Storebro i tidningen Form

juli 1, 2007

Konstfackprojektet ’Cruise’ för Storebro AB presenteras i tidningen Svensk Form.

”Simma lugnt” är rubriken för årets stora artikel om designskolornas elevutställningar, och magisterprojeket ‘Cruise’ är det första projektet som omnämns under rubriken ”Sakta ned och rädda miljön”.

(img: 1-Storebro.jpg; description: ” Industridesigner MFA varumärkesstrategi och konceptdesign för Storebro och Nimbus”)
Martin Sjömans projekts centrala frågeställning är ”Vad kan designer göra för att förändra folks attityder och beteenden?”. Projektet för svenska Storebro Royal Cruisers AB hade som målsättning att visa att det kan vara en god affär att sticka ut hakan och våga tänka nytt. En inbjudande visualisering av projektets designkoncept ’Cruise’ illustrerar artikeln. Projektet presenterades också med text och bild i den svenska reklambranschens tidning Resumé. Martin Sjöman tar examen från industridesignprogrammet på Konstfack.

Comments are closed.