Kurs i presentationsteknik på KTH

november 26, 2007

Review Design föreläser i presentationsteknik, digitala skisstekniker och säljande visualisering av produkter och koncept.

Review Design håller en serie föreläsningar i design och presentationsteknik för produktutvecklingsprogrammet på KTH (‘Design & Technical Product Development’, at KTH, Royal Institute of Technology). Kursen inkluderar också praktiska lektioner i visualisering av produkter och tjänstekoncept.

Förstudie om designstrategi för Elekta

november 19, 2007

Review Design utför en förstudie kring de potentiella vinsterna av att utveckla en global designstrategi och en övergripande ledningsfunktion för produktdesign.

Förstudien ska utföras under december och januari. Syftet med förstudien är framför allt att undersöka hur strategisk design och mer sammanhållen design av produkter, mjukvaror och tjänster kan stärka Elektas varumärke efter de senaste årens företagsförvärv. Elekta Instruments AB omsätter 5 miljarder årligen inom avancerad teknik för strålbehandling av cancertumörer.

Nytt utvecklingsprojekt inom automation och säkerhet

Review Design deltar i ett partnerskap för produktutveckling inom säkerhetsteknik.

(img: 3-automation.jpg; description: ”projektledning design och produktutveckling i utvecklingsprojekt”)
Review Design är en av fyra partners i ett utvecklingsprojekt inom dörrlåsautomation. Arbetet kommer att inkludera framtagande av en serie olika affärsmodeller för olika kundgrupper och användarscenarion. Review Design har också det övergripande ansvaret för de nya produkternas visuella design, från konceptskiss till prototyp och CAD.

Strategiutveckling och varumärkesidentitet för Easy Repair Systems

november 3, 2007

Review Design utvecklar en ny strategi för hur Easy Repair Systems Sweden (ERS) ska differentiera och hålla samman sitt erbjudande på en ny marknad.

 
Brand development strategy for ERS
 
ERS utvidgar sitt erbjudande till en delvis ny marknad och inleder ett strategiskt partnerskap med flera andra aktörer för att erbjuda komplett Fleet Management till företag med större bilparker. Projektet inkluderar utveckling av verktyg för att ge ERS ledning beslutsstöd i design och varumärkesfrågor. Review Design tar också fram en ny grafisk profil för ett dotterföretag, design för en ny webbsida och fasadskyltning till verkstäderna.