Förstudie om designstrategi för Elekta

november 19, 2007

Review Design utför en förstudie kring de potentiella vinsterna av att utveckla en global designstrategi och en övergripande ledningsfunktion för produktdesign.

Förstudien ska utföras under december och januari. Syftet med förstudien är framför allt att undersöka hur strategisk design och mer sammanhållen design av produkter, mjukvaror och tjänster kan stärka Elektas varumärke efter de senaste årens företagsförvärv. Elekta Instruments AB omsätter 5 miljarder årligen inom avancerad teknik för strålbehandling av cancertumörer.

Comments are closed.