Nytt utvecklingsprojekt inom automation och säkerhet

november 19, 2007

Review Design deltar i ett partnerskap för produktutveckling inom säkerhetsteknik.

(img: 3-automation.jpg; description: ”projektledning design och produktutveckling i utvecklingsprojekt”)
Review Design är en av fyra partners i ett utvecklingsprojekt inom dörrlåsautomation. Arbetet kommer att inkludera framtagande av en serie olika affärsmodeller för olika kundgrupper och användarscenarion. Review Design har också det övergripande ansvaret för de nya produkternas visuella design, från konceptskiss till prototyp och CAD.

Comments are closed.