Global designstrategi för Elektagruppen

juli 11, 2008

Review Design tar fram kundinsikter, planerar och upphandlar konsultstöd inför utvecklingen av en ny global designstrategi för Elektagruppen.

(img: 5-elekta.jpg; description: ”varumärkesstrategi och designstrategi och varumärkesidentitet för Elekta”)
Den nya designstrategin utvecklas parallellt med en ny varumärkesidentitet i nära samarbete med Elektas nya design manager Magnus Lindfors och varumärkeskonsulten Patrick Davis Partners (USA). Elekta har vuxit både organiskt och genom uppköp och projektet syftar till att göra företagets erbjudande mer sammanhållet.
Review Design kommer att intervjua kunder på kliniker i Sverige, England och USA för att ta fram underlag för hur kunderna upplever Elekta och företagets produkter. Dessa kundinsikter och input från Elektas ledning ska tillsammans ge riktning för Elektas produktdesign. En första plattform för den nya strategin kommer därefter att utvecklas i samarbete med svenska designkonsulten Ergonomidesign utifrån en designbrief som Review Design utvecklar.

Comments are closed.