Service Design och marknadsundersökning för Elekta

september 10, 2008

Fortsatt engagemang för Elektagruppen. Review Design utför marknadsresearch och en förstudie inför utvecklingen av ett nytt designrelaterat serviceerbjudande.

Elekta överväger att utveckla ett nytt tjänsteerbjudande. Review Design utför en förundersökning för att kartlägga de nya tjänsternas potentiella inverkan på upplevelsen av Elektas produkterbjudande och Elektas varumärke. Undersökningen omfattar också kartläggning och analys av design och patientupplevelse i konkurrerande erbjudanden.

Comments are closed.