Review Design går in som partner i Transformator Produktidentitet

mars 1, 2009

Fördjupat samarbete med Transformator Produktidentitet AB

Transformator Produktidentitet AB
 
Som partner i Transformator Produktidentitet fortsätter Martin Sjöman fokuseringen på designstrategi och design management. Transformator har en lång erfarenhet av designstrategifrågor med kunder som bla. Scania, Atlas Copco, Niscayah (tidigare Securitas), SEB och Länsförsäkringar.
 
”Martin is a brilliant design strategist with experience in management and policy development, recently from the med-tech industry and with previous experience in sales and marketing. With this addition we strengthen our position as the largest design strategy consultancy firm in Sweden”, säger Daniel Ewerman, ägare och VD för Transformator.
 
Partnerskapet har i nuläget framför allt sikte på ett större gemensamt projekt för Elektagruppen, och Review Design kommer även i fortsättningen att utföra uppdrag fristående från Transformator.

Comments are closed.