Transformator och Review Design söker Vinnovafinansiering för att utveckla innovationssystem med SEB

juni 21, 2009

Vinnova har gjort en utlysning av projektbidrag för utvecklingsprojekt inom processer och system för medarbetardriven innovation inom tjänsteföretag. I samarbete med Santa Anna IT Research Institute söker Transformator och SEB delfinansiering av ett utvecklingsprojekt.

Det föreslagna utvecklingsprojektets mål är att bygga en systematiserad innovations och förbättringsprocess för SEB. Genom en plattform för publicering och vidareutveckling av utvecklingsidéer ska SEB fånga upp den egna personalens engagemang. Denna process är menad att möjliggöra kollaborativt utvecklingsarbete med hjälp av teknik från sociala medier. För Transformator och Review Design skulle projektet om det kan finansieras främst handla om användarresearch. En viktig fråga är vilka drivkrafter som kan engagera medarbetare i stora organisationer. Observationsstudier och praktiska tester kan ge svar på vilka uttrycksmedel som behövs för att medarbetare skall kunna kommunicera och vidareutveckla idéer kollaborativt. Vilka projekt som beviljas stöd från Vinnova meddelas den 9:e september.

Comments are closed.