Utveckling av Design Guidelines för Elekta

juli 10, 2009

Transformator och Review Design anlitas av Elektagruppen för att formulera företagets designstrategi och ta fram Design Guidelines för hela organisationen.

Process Sketches for Elekta Design Guidelines
 
Transformator och Review Design tar fram ett styrdokument för all Elektas design av både hårdvara, mjukvara, system och tjänster. Elektas nya design guidelines ska implementera Elektas nya varumärkesstrategi i produktutvecklingen och knyta samman Elektagruppens samlade erbjudande under ett gemensamt varumärke. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Elektas nya design manager, Magnus Lindfors, och bygger till stor del på den interna research och de kundundersökningar som utförts av Review Design under 2008.

Comments are closed.