Milestone: Elektas produktidentitet är klar

september 24, 2009

Den produktidentitetsplattform som är grunden för Elektas Design Guidelines är klar och har godkänts av Elektas ledning.

 
Elektas nya
 
Produktidentitet är den differentierande kärnan som låter oss känna igen ett företags design. En produktidentitetsplattform är industridesignens motsvarighet till de värdeord som ofta används för att beskriva det värde som ett varumärke erbjuder kunderna. Efter genomförda workshops med Elektas design management så är nu kärnan på plats och arbetet med Elekta Design Guidelines går in i en ny fas. Elekta Design Guidelines ska lanseras internt i januari 2010.

Comaeas nya webbsida lanserad

september 18, 2009

Review Design och Transformator tog fram de kundinsikter som gör Comaeas nya webnärvaro till en starkare försäljningskanal.

 
Comaeas nya grafiska identitet
 
Review Design har utfört research om kundbehov och kundupplevelser för Comaea AB, Sveriges ledande leverantör av onlinetjänster för HR och kompetenshantering (SAAS). Att anlita en ny mjukvaruleverantör till en stor organisation, och samtidigt införa nya metoder och processer kan lätt ge upphov till oro kring implementeringen. Projektet har gett Comaea en fördjupad förståelse för kundernas behov vid köpbeslutet.