Milestone: Elektas produktidentitet är klar

september 24, 2009

Den produktidentitetsplattform som är grunden för Elektas Design Guidelines är klar och har godkänts av Elektas ledning.

 
Elektas nya
 
Produktidentitet är den differentierande kärnan som låter oss känna igen ett företags design. En produktidentitetsplattform är industridesignens motsvarighet till de värdeord som ofta används för att beskriva det värde som ett varumärke erbjuder kunderna. Efter genomförda workshops med Elektas design management så är nu kärnan på plats och arbetet med Elekta Design Guidelines går in i en ny fas. Elekta Design Guidelines ska lanseras internt i januari 2010.

Comments are closed.