Design är att gestalta en ambition

februari 26, 2010

Stefan Ytterborn (Ytterborn & Fuentes, POC-Ski) talar om design och design management på Connect

I torsdags besökte jag Connects mingelkväll hos Bergenstråhle & Lindvall på söder för att höra Stefan Ytterborn berätta om framgångssagan POC Ski. Stefan är antagligen Sveriges mest kända design management specialist, och drev den enda större konsultbyrån som funnits i Sverige inom mitt område. Ytterborn & Fuentes hade ett femtontal anställda när Stefan klev av för att driva POC Ski, 2004.

Stefan gav oss en bra beskrivning av design management som jag tänkte dela med mig av här:

Det finns många olika designområden, och det de flesta designer har gemensamt är fokus på utförandet – hur något ska designas. Man sätter igång med designarbetet direkt, och missar frågorna vad, varför, och för vem.

Innan ett företag låter formge något så måste man enligt Stefan ha svaret på fyra frågor:

• Var kommer vi ifrån?
• Vad är vår mission?
• Vad erbjuder vi?
• Vilka karaktärsdrag definierar vårt företag och vårt erbjudande?

”Design är att gestalta en ambition”, säger Stefan Ytterborn. Därför måste alltså organisationen ha en stark gemensam bild av vem man är och vad man erbjuder för att kunna skapa rätt design.

Stefans starkaste budskap till oss entreprenörer var annars ”Begränsa er inte till Sverige i onödan”. Om behovet man fyller finns på andra platser så är troligen värdegemenskapen inom målgruppen stark, oberoende av geografin. I valet av skidutrustning har extremskidåkare i olika länder mycket mer gemensamt med varandra än de har med sina grannar på gatan där de bor.

En bra kväll! För en gångs skull behövde jag inte förklara så mycket om vad jag egentligen gör under minglet…

Comments are closed.