Marknadsavdelningen väntar och hoppas?

mars 10, 2010

Glappet mellan marknadsavdelningen och produktutvecklingssidan: Kan marknadsavdelningen påverka vad som ska komma ut ifrån utvecklingsavdelningen?”

Så här sa chefen på en reklambyrå: ”När man får en ny produkt att marknadsföra så handlar ofta de första tankarna om hur man skulle vilja ändra produkten, men den är ju redan klar. Min erfarenhet är att det är likadant på många marknadsavdelningar – Man upplever inte att man kan påverka vad som ska komma ut ifrån utvecklingsavdelningen.”

Det här stämmer med mina erfarenheter och jag nämnde det för en ledningsperson på ett stort svenskt företag. Är det så att marknadsavdelningen som ser behovet av en ny produkt bara släpper en önskning i brunnen, och sedan väntar och hoppas på att rätt produkt ska flyta upp två år senare?

Hans kommentar var ”Nej, de flesta marknadsavdelningar upplever nog inte ens att de får önska sig något – de bara säljer vad de får i händerna.”

Är det verkligen så här? (kommentera gärna!)

Hur kommer det sig?

Min erfarenhet säger tyvärr att det stämmer. Marknadsavdelningen, och framför allt säljsidan har ofta en bra bild av marknadssituationen och en stark idé om hur företaget ska skilja sig från konkurrenterna, men lyckas sällan kommunicera det till den egna produktutvecklingen.

Kanske blir det här extra tydligt för mig som arbetar med designstrategi? Designerns arbete handlar framför allt om att addera mervärde till produktens funktion. Designern skapar upplevda, emotionella, och oftast inte direkt mätbara värden. Mitt arbete med designstrategi gränsar därför ofta till marknadssidans varumärkesstrategi.

Marknadschefen förstår vad jag vill uppnå när jag beskriver hur företagets produkter ska kännas för att stämma överens med hur varumärket marknadsförs. Marknadssidan drivs dock till stor del av ”kampanjtänkande” och man har begränsad förståelse för vilka medel en designer har att arbeta med.

Det praktiska designjobbet utförs dock på utvecklingssidan. Produktutvecklingens ingenjörer är experter på funktion, kvalitet, och mätbara prestanda. Arbetet är hårt tidspressat, styrt av detaljerade processer och en tight budget. Samarbetet med designer är oftast bra om en sådan finns på plats, men finns inte upplevelsen med i kravspecifikationen så får projektet inga designresurser och produkten blir fattig på mervärden.

Designstrategi handlar ofta om att tolka ut affärsmål och varumärkesstrategi i en beskrivning av hur produkter och tjänster ska upplevas. Design management handlar om att se till att de här mjuka värdena tilldelas resurser och kommer med i produktutvecklingsprojektets processer.

Finns det här glappet mellan marknad och linjen på ditt företag? Vad behöver göras för att överbrygga det? Jag blir glad för alla kommentarer!

2 Responses to “Marknadsavdelningen väntar och hoppas?”

 1. Robert Dysell skriver:

  Det är alltid vanskligt att generalisera för mycket, men låt gå här. Jag tror inte det är någon nyhet att marknadsavdelningens roll är att sätta lite extra sprätt på produkterna inför säljsituationen. Vissa företag har fortfarande svårt att skilja mellan broschyrer och annonser och varumärket.

  Men det är en triangel av parter som idag är intressant i FOU. Kommunikatörer bör vara med och ta fram nya produkter, men även målgruppen.

  En strategi kan då vara att förutom ingenjörer eller andra uppfinnare bör produkter även formas av marknadsmänniskor och användare som ett sätt att plantera produkten medan den tas fram.

 2. admin skriver:

  Ja absolut, och av designer hoppas jag :)

  I den bästa av världar ser jag det som designerns roll att kanalisera både marknadsavdelningens och användarnas input i attraktiva designlösningar som stärker varumärket!

  Gärna med en designstrateg som projektledare, som tolkar och överför affärstänket till designbriefen.