Review Design presenterar en fallstudie om design management på Elekta.

april 13, 2010

Efter en initial förstudie valde Elekta att etablera en koncernövergripande ledningsfunktion för design. Review Design planerade den nya ledningsfunktionen i nära samarbete med Elektas ledning, och utvecklade en global designstrategi kopplad till koncernens affärsmål och varumärkesidentitet.

Elektas marknad har förändrats genom kunnigare patienter och mer konkurrens mellan klinikerna som är företagets kunder. En organisation skapad genom ett flertal strategiska uppköp och delad i relativt självständiga affärsenheter måste nu leverera produktsystem som kunden uppfattar som väl sammanhållna lösningar och som hjälper Elekta uttrycker varumärkets grundläggande värden.

 

Design guidelines för Elekta instrument

 

Efter en initial förstudie i januari 2008 valde Elekta att etablera en koncernövergripande ledningsfunktion för design. Review Design planerade den nya ledningsfunktionen i nära samarbete med Elektas ledning, och utvecklade en global designstrategi kopplad till koncernens affärsmål och varumärkesidentitet. Projektet utfördes under 2008-2009 och inkluderade kundresearch och varumärkesanalys, samt upphandling av underkonsulter.

 

Review Design utvecklade också ledningsverktyg för att effektivisera Elektas designarbete. Design guidelines för både industridesign och design av mjukvaror och tjänster togs fram i samarbete med service design-konsulten Transformator.

 

“Vilken look-and-feel låter Elektas produkter kommunicera omvårdande och optimism?”, säger Magnus Lindfors, Elektas Design Manager. “För att Elekta ska uppfattas som ett varmt och empatiskt företag så måste det kännas i våra produkter”. ”Review Designs kunskaper inom designstrategi har varit avgörande för att etablera Elektas Design Management funktion.”

 

Ladda ned Case-Study från Review Designs hemsida

 

Elekta Instrument AB marknadsför avancerade produkter och systemlösningar för strålbehandling av cancer, och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elekta har utveckling och produktion i sex länder. De mest kända produkterna är Elekta Gamma Knife, mjukvaran och planeringssystemet Impac Mosaiq, och linjäracceleratorerna Synergy, Axesse, och Infinity. År 2009 omsatte Elektagruppen ca 6 miljarder kr. Läs mer på www.elekta.com

Comments are closed.