Grunda designstrategin på det som engagerar företaget

april 28, 2010

Simon Sinek hävdar att hjärnans funktion gör det svårt för oss att handla utifrån rationella argument, och förklarar samtidigt Elektas framgång. Företagets engagemang ger kunden magkänslan som driver köpbeslutet. Därför måste visionen lysa igenom i de produkter vi säljer.

Idag hittade jag ett veckogammalt inlägg på Olle Torgnys inspirerande blogg. Det handlar om Simon Sineks anförande på TEDxPugetSound.

En väldigt inspirerande tanke som passar bra ihop med mina tankar om designplanering. Sinek menar att det finns rent biologiska skäl till varför vi människor hellre tar beslut utifrån känslan av mening än utifrån rationella argument. Känslan av mening och samhörighet tas lättare emot av det limbiska systemet i hjärnan, som står för det vi brukar kalla magkänsla. Vi har svårt att påverka våra känslor med fakta, men lätt för att efterrationalisera de beslut vi fattar utifrån känslor. Därför ”köper” vi i första hand någons vision och engagemang, och sedan kan vi köpa produkter utifrån det.

Det misstag många företag gör är att börja sin argumentation med svar på frågan ”what” (vad vi säljer). Möjligen berättar man något om ”how” (hur vi gör det så bra), men man når sällan fram till ”why” (varför vi gör det – övertygelsen som driver oss).

The golden circle by Simon Sinek

Sinek fortsätter med ett resonemang om Apples förmåga att börja med frågan ”why”. Apples arbete bygger på en tydlig vision, och deras engagemang övertygar oss. Vi jämför inte tekniska specifikationer. Vi köper för att våra värderingar överensstämmer. Som Sinek säger: ”People don’t buy what you do, they buy why you do it.”
Andra tillverkare kan också utveckla innovativa produkter, men Apple har lättare att sälja dem eftersom vi gillar anledningen till nytänkandet.

Frågan ”varför” i designarbetet
Det här stämmer med mina erfarenheter från företags design management. Det bästa designarbetet utgår ifrån kärnan i det som engagerar företaget. Alla framgångsrika företag har någonstans en rot i en vilja att göra någonting bättre. När engagemanget blir synligt så stärks relationen med kunden. Den egna företagskulturen stärks också, och det här är skälet till varför en bra designstrategi kan vitalisera en hel organisation.

Svenska Elekta har sina rötter i övertygelsen om att bättre teknologi kan rädda liv. När kunderna känner engagemanget i Elektas lösningar så knyter de företaget närmare hjärtat.

Hitta kärnan i företagets engagemang och knyt den till förståelse för användarens emotionella behov. Sedan kan en duktig designer få produkten att kommunicera rätt signaler. Företaget blir ”någon som delar mina värderingar”, och produkten blir meningsfull.

- Vill vi ha något så har vi inga problem att hitta ”rationella” skäl till att köpa det.

2 Responses to “Grunda designstrategin på det som engagerar företaget”

  1. [...] Sjöman at the Design Planner blog has an interesting blog post reflecting on why the motivations behind the strategy of a certain company is so important. [...]

  2. [...] och människans förmåga till empatiSociala Medier med MyNewsdesk – SJ räddar kundrelationerGrunda designstrategin på det som engagerar företagetAtlas Copco tackar designavdelningen för [...]