Review Design föreläser på Konstfack och KTH

augusti 30, 2010

Review Design håller för tredje året i designstrategi, presentationsteknik och konceptvisualisering för design och produktutvecklingsprogrammet på KTH.

”Utvecklingen har gått snabbt mot en väsentligt högre nivå på projektresultaten, och nu tar vi det ännu ett steg”, säger Martin Sjöman. ”Jag ser det som viktigt att ge KTH:s studenter förutsättningar att bli insatta designköpare, med en djupare förståelse för hur design kan bygga varumärken, stödja marknadsföringen, och driva fram innovationer. konceptvisualisering och presentationsteknik är också viktiga verktyg för att sälja idéer både internt och externt.”I år ansvarar Review också för kursen Designmetodik på Konstfack, tillsammans med design och kommunikationsbyrån True Creative, och gästföreläsare från bla. Ergonomidesign, Syntes Designstudio, och Idesign. Målet är att låta studenterna använda designprocessen som verktyg för både koncept- och affärsutveckling.

 

Review Design talar på Svensk Form

augusti 26, 2010

Martin Sjöman på Review Design talar om glappet mellan design och marknadsföring på Svensk Forms event på Berns den 26/8. Bland de andra talarna märks tex Rickard Damm & Monika Hanson från Ericsson, Per Thorstenson, VD för Arlanda Express, och Ewa Kumlin, ordförande för Svensk Form.

”Jag har blivit ombedd att göra en kort dragning om ett problem jag identifierat” säger Martin Sjöman, ”och om hur lösningen kan öka svenska företags konkurrenskraft. Det handlar om hur företagens organisation oftast inte är utformad för att kunna ge produktdesigner rätt strategisk input i deras arbete. Produktdesign kunde användas mycket effektivare i företagens varumärkesbyggande.

Design säljer tekniska innovationer

augusti 12, 2010

Det lilla svenska utvecklingsföretaget Bag-in-Box Innovations har patenterat tre lösningar för vinpaketeringsindustrin. Inför en branschmässa tog Review Design fram säljande visualiseringar av produktinnovationerna.

Innovationerna är bla. helt ny teknik för att förenkla servering av lådvin. Review Designs bilder får de nya lösningarna att framstå som färdiga produkter och gör kundnyttan lätt att förstå. Review Design har också stöttat utvecklingsarbetet med designrådgivning och fördjupad förståelse för slutkundernas upplevelse.

Efter mässan har fyrtifem (45) företag kontaktat Bag-in-Box Innovations, för att förhandla om licensavtal eller andra samarbeten.

”Det här känns väldigt bra”, säger Carlos de la Fé på Bag-in-Box Innovations. ”Jag förhandlar direkt med ledningen i stora företag, och de säger att de uppfattar oss som mycket mer professionella än våra konkurrenter. Review Designs material hjälper oss presentera vårt erbjudande så att alla förstår värdet, och det har gjorts med mycket små insatser.”

visualization of bag-in-box innovation