Martin Sjöman och Mats Rönne föreläser på Marknadsföreningen (MIS)

april 19, 2011

Hur tar man fram de konsument- och marknadsinsikter som lägger grunden för framgångsrika projekt, och hur förmedlar man kunskap och riktning i en bra brief?

Hur tar man fram de konsument- och marknadsinsikter som lägger grunden för framgångsrika projekt, och hur förmedlar man kunskap och riktning i en bra brief?


Martin Sjöman och Mats Rönne, tidigare bla varumärkeschef på Ericsson, talar om planning och briefarbetet för varumärkesnätverket inom Stockholms Marknadsförening.


Martin Sjöman och Mats Rönne


Planning är ett väl etablerat arbetssätt på reklambyråer i bl a USA och England, som också börjar få fäste  i Sverige. Plannern är traditionellt sett ”kundens röst” på byrån. Den som tar fram den djupare förståelsen för kunden, och utför det kreativa strategiarbetet som ger riktning till det kreativa teamet. Martin Sjöman berättar om hur samma grundarbete är minst lika avgörande för att träffa rätt i produktutvecklingen, och få innovativ höjd i projekten.


Hur kan marknadsavdelningen säkerställa att den industridesigner som utvecklingsavdelningen anlitar får rätt kunskap om målmarknaden, och målen för varumärkesarbetet?

Comments are closed.