Martin Sjöman gör fallstudier inom Design Management i snabbväxande företag.

maj 8, 2012

Strukturerad design och kreativt varumärkesarbete i framgångsrika livsstilsföretag.

Martin Sjöman ingår i ett av de forskarlag som deltar i en Regeringssatsning på de sk. kreativa näringarna. Den Vinnovafinansierade studien syftar till att kartlägga hur företag i denna sektor arbetar med ledning av det kreativa arbetet, och hur resultaten kommersialiseras. Slutresultatet kommer att publiceras vid en konferens vid årsslutet 2012, och de fem projektgruppernas resultat kommer också att samlas i en bok.

”De fallföretag jag valt att undersöka är unga och extremt snabbväxande företag som är i hög grad designledda, och konkurrerar genom att erbjuda livsstilsbaserade värden”, berättar Martin Sjöman. ”I den här studien har vi bland annat jämfört deras arbetssätt och syn på varumärkesarbetet med modeföretagens.”

 
Fallföretagen POC Sports och Zound Industries har båda ökat sin omsättning med 50-100% per år, genom bla framgångsrikt designarbete och varumärkesbyggande. POC gör hjälmar och skyddsutrustning för extrema sportutövare, och Zound Industries ligger bakom flera modeinriktade hörlursvarumärken, som tex Urbanears, Marshall och Molami.

Molami

Några av de mest intressanta slutsatserna av studien handlar om designer och marknadsförares syn på varumärkesarbetet, och vilka konsekvenser de skilda synsätten får. Andra intressanta områden som tas upp är hur det kreativa arbetet i främst modeföretagen styrs av den externa branschstrukturen, och hur bakgrund inom brädsport förefaller vara en gemensam grogrund för de framgångsrika varumärkeskreatörerna.

 
Arbetsgruppen leds av Lisbeth Svengren Holm, som doktorerade inom Design Mangement redan 1995 och nu är professor på institutionen för Modedesign vid Borås Universitet.

 

Foto: Vincent Skoglund (Bilden är digitalt bearbetad)

Comments are closed.