Internationella workshops inom
Cross-Innovation

februari 12, 2013

Hur skapar man förutsättningar för möten mellan näringsliv och kreativitet? Martin Sjöman håller workshops vid Stockholms Policy Clinic i Telefonplan.

Stockholm och tio andra Europeiska städer deltar i samarbetsprojektet Cross-Innovation. Projektet syftar till att ta fram bättre kunskap om hur man kan facilitera möten mellan kreativa, ofta designrelaterade näringar, och det traditionella näringslivet.Projektet är en del av EUs satsningar på att öka näringslivets innovationsförmåga.
I EU-kommissionens innovationsstrategi ingår design som en viktig del.
 
I projektet ingår sex sk Policy Clinics, där flera av de ingående städerna samlas för att arbeta gemensamt i kreativa workshops. Vid Stockholms Policy Clinic, den 6:e februari ledde Martin Sjöman från ReView Design workshoparbetet, tillsammans med Fredrik Helgöstam som driver Co-Working konceptet Kolonien, i Telefonplan.
 
Den 20-21 mars deltar Martin Sjöman även i nästa Policy Clinic, i Warszawa.Vill du veta mer om Cross-Innovation projektet? Maila mig så kan jag förmedla kontakt med övriga projektgruppen.


Cross Innovation

Comments are closed.