Livsstilsvarumärken och kreativ ledning

mars 6, 2013

POC Sports och Zound Industries. Fallstudier om kreativa entreprenörer och varumärkesdriven design.

Under 2012 deltog jag i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt, och utförde två fallstudier. Min frågeställning handlade om ledning av kreativt arbete, i framgångsrika designledda företag. Mycket kom att handla om dessa snabbväxande företags starka fokus på kulturbyggande, för att skapa förutsättningar för kreativt arbete.
Det var också tydligt hur viktigt varumärket är som kompass, när det kreativa arbetet kräver stor frihet och ansvar för individen.
 
I mitt delprojekt, som leddes av Lisbeth Svengren gjordes också en jämförelse mellan framgångsrika modeföretag, och de två designledda produktutvecklande företagen, som har en hög ”modegrad”. Hörlurstillverkaren Zound Industries, ser sig som ett ”Fashion Headphone House” och beskriver sin verksamhet som ”We make resonance couture”
 
Nu presenteras en kort version av fallstudieprojektet i antologin ”Kreativt kapital – om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar”. Boken publiceras den 13/3, i samband med en konferens som ESBRI anordnar om entreprenörskap i K&K-näringar.
 

Review Design är en fristående konsult inom design management. Läs mer om strategiskt designarbete på http://reviewdesign.se