Elekta Design Guidelines utökas

november 22, 2010

Review Design presenterar en fallstudie om design management på Elekta.

april 13, 2010

Launch: Elekta Design Guidelines

februari 9, 2010

Milestone: Elektas produktidentitet är klar

september 24, 2009

Design Management projekt för Elekta

februari 10, 2008

Förstudie om designstrategi för Elekta

november 19, 2007