Review Design talar på Svensk Form

augusti 26, 2010

Slutleverans av Design Guidelines för Elektagruppen

januari 27, 2010

Milestone: Elektas produktidentitet är klar

september 24, 2009

Utveckling av Design Guidelines för Elekta

juli 10, 2009

Review Design går in som partner i Transformator Produktidentitet

mars 1, 2009

Global designstrategi för Elektagruppen

juli 11, 2008

Design Management projekt för Elekta

februari 10, 2008

Förstudie om designstrategi för Elekta

november 19, 2007