Review Design föreläser på Konstfack och KTH

augusti 30, 2010

Designstrategi kurs på Konstfack

juli 27, 2007

Magisterprojekt för Storebro i tidningen Form

juli 1, 2007

Magisterprojekt belönat med designstipendium

maj 30, 2007